/Files/photogallery/526/737886605.gif

Хлопчики та дівчатка, мами і тата, педагоги і колеги бібліотекарі!

Сподіваюся, що представлена інформація допоможе не тільки сформувати уявлення про діяльність нашої бібліотеки, але і будь-яка категорія гостей-відвідувачів знайде корисну і цікаву інформацію.

Наша адреса :

61100 м. Харків, Садовий проїзд, 18 Б

Час роботи : пн.-пт. 8.00 – 17.00, перерва - 12.00-12.45, вихідні – субота, неділя.

Завідувач бібліотеки :

Смірнова Юлія Миколаївна, яка працює на цій посаді з 2004 року.

/Files/photogallery/10/PB110268_ site.jpg

Бібліотека… Серце завмира,
Коли пірнаю в тишу таємничу,
Святилище пізнання і добра,
Що в майбуття через минуле кличе.
І осягнути незбагненну суть
Світобудови прагну заповзято,
Коли мені з полиці дістають
Важкі томи Плутарха і Сократа.
Немов надійний лоцман в морі книг,
Бібліотекар взяв штурвал у руки.
Розкуто мчить моїх фантазій бриг
Крізь холоди занепаду й розлуки.
І поки є ти, сховище книжок,
І поки ти людей рятуєш свято,
Мене не знищить соціальний шок,
Як час не вбив Плутарха і Сократа.
До дива знань і мрій, о друзі, йдіть!
Високий дух летітиме далеко…
Аби сказати: «Зупинися, мить!»
Кажу лише: «Живи, бібліотеко!»

/Files/photogallery/526/SN853943.JPG

Правила користування бібліотекою

Харківської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів № 91

1. Права користувачів бібліотеки :

1.1. Користувачі бібліотеки Харківської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів № 91 мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат ;
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
 • користуватися іншими видами послуг(Інтернет) .

1.2. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 3 документів терміном до 14 днів.. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

1.3. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

1.4. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, видаються для користування тільки у читальному залі.

1.5. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки Харківської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів № 91, мають право користуватися тільки його читальними залами .

2. Обов'язки користувачів бібліотеки :

2.1. Запис користувачів проводиться на абонементі. Учнів до бібліотеки записують за списком класу, вчителів та працівників школи – в індивідуальному порядку, батьків – за паспортом.

2.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр згідно із встановленим зразком, який дає право на користування бібліотекою. Користувачі ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати.

2.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

2.4. У разі вибуття зі школи , повернути до бібліотеки видання, які числяться за користувачем. Працівники школи , що звільняються з роботи, повинні підписати обхідний лист у бібліотекаря.

2.5. В кінці навчального року учні, вчителі та працівники школи повинні розрахуватися з бібліотекою. Учні, які не розрахувалися з бібліотекою, не здали підручники за минулий навчальний рік, позбавляються права користування бібліотекою.

2.6. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

2.7. Користувач, який втратив або пошкодив книгу або документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічною книгою або документом, визнаним рівноцінним, Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

2.8. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

2.9. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші.

2.10. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

3. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів

3.1.Бібліотека зобов'язана:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
 • створювати читацькі ради;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки.

/Files/photogallery/526/SN853993.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 924