МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

№ 1/9-96 від 11.02.2013

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
АР Крим, департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Щодо профілактичної роботи з
запобігання правопорушенням
та злочинності серед дітей та
учнівської молоді

Міністерство надсилає для аналізу та вжиття дієвих заходів інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності органів управління освітою з питань профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді, а також статистичні відомості Міністерства внутрішніх справ України про злочини, вчинені неповнолітніми або за їх участю, за 2012 рік (додаються).

Повідомляємо, що нормативним документом, який регулює зазначене питання є наказ від 03 серпня 2012 року № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року", а лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.01.2012 р. № 1/9-43 "Щодо посилення профілактичної роботи у навчальних закладах та організації змістового дозвілля дітей та учнівської молоді " втратив чинність.

Заступник Міністра Б.М.Жебровський

Додаток
до листа МОНмолодьспорту
від 11.02.2013 №1/9-96

Інформаційно-аналітичні матеріали
щодо діяльності органів управління освітою з питань профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді, а також статистичні відомості Міністерства внутрішніх справ України про злочини, вчинені неповнолітніми або за їх участю, за 2012 рік

На виконання наказу від 03.08.2012 р. № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року Міністерство здійснило аналіз діяльності органів управління освітою щодо профілактики правопорушень серед дітей, учнівської та студентської молоді.

Так, управліннями, органами та закладами використовуються різноманітні основні форми роботи: Координаційні ради при обл - та райдержадміністраціях та на радах з профілактики правопорушень, Ради з профілактики правопорушень та злочинів, система наставництва, залучення до гурткової та позакласної роботи, проект "Літера "Н" у класному журналі, тижні, декадники, місячники правознавства, рейди, угоди про співпрацю з кримінальною міліцією у справах дітей, службами у справах дітей, органами охорони здоров'я служби розв'язання конфліктів, громадські організації учнівського самоврядування та громадські організація батьків дітей тощо.

Діяльність Міністерства спрямовується на вдосконалення форм і методів роботи з реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей, а також виконання завдань, поставлених 04.12.2012 Президентом України Януковичем В.Ф. на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дітей, щодо забезпечення повною мірою законних інтересів дітей.

З цією метою 14.12.2012 проведено розширену координаційну нараду Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики та Міністерства надзвичайних ситуацій за участю Уповноваженого Президента України з прав дитини Павленка Ю.О., представництва ЮНІСЕФ Україні, Генеральної прокуратури України та громадських організацій з питань координації спільних дій щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними та проведення профілактичної роботи з сім'ями, які опинилися у складних обставинах.

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи вивчив досвід впровадження в навчально-виховний процес "Шкільної медіації", як одного із способів розв’язання конфліктних ситуацій та розробити для запровадження в кожному навчальному закладі механізму аналізу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді.

Впровадження програм примирення серед однолітків є одним із дієвих способів встановлення безпечного, комфортного середовища у навчальному закладі, вирішення учнівських конфліктів. Програми примирення (кола цінностей, медіації) довели свою високу ефективність і позитивний виховний вплив. Керівники навчальних закладів вказують на покращення загального мікроклімату, зниження кількості конфліктів і випадків прояву насильства серед учнів, посилення ролі і участі батьків в процесі виховання дітей. Головна перевага вказаних програм це формування відповідальності людини і громади за власну поведінку і поведінку інших, готовність прийти на допомогу, розв’язати конфлікт. Вказані програми активно впроваджується на базі навчальних закладів Вінницької, Одеської, Полтавської, Івано-Франківської областей тощо. Водночас на рівні окремих областей (міст, районів) спостерігається опір за сторони керівництва службою, управлінців, щодо впровадження вказаних ефективних технологій з формування сприятливого до дитини, безпечного середовища в умовах закладу.

Інформація про ці форми роботи, досвід та методичні матеріали розміщена на офіційному сайті МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua, сторінка "Позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини").

У загальноосвітніх навчальних закладах впроваджуються психологічно-орієнтовані факультативні заняття, а саме: "Психологічні основи гендерної культури особистості (статеве виховання)", "Етика і психологія сімейного життя", "Психологія особистості", "За здоровий спосіб життя", "Самовдосконалення особистості", "Твоє життя-твій вибір". Проводяться і тренінгові заняття із формування соціальних навичок у дітей.

Підготовлені електронні посібники з цієї тематики: "Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні", "Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї", "Абетка гендерної рівності", "Ми різні, ми рівні" тощо.

У навчальних закладах України створюється система подолання правового нігілізму та виховання людей демократичного стилю. З цією метою здійснюється комплекс заходів, спрямованих на виховання в учнів активної життєвої позиції "Молодь проти насилля в усіх його проявах ". Учні проходять тренінгові заняття проти насильницьких дій: "Як порозумітися з підлітком?", "Профілактика виникнення насильства у сім’ї", "Просвітницький десант психологічної служби", "Бережіть своїх дітей!", "Профілактика правопорушень", "Дитина і її психічне здоров’я", "Права та обов’язки учнів у школі", "Виховуємо дітей правильно", "Етичні закони сім’ї – дзеркало поведінки дитини", "Відповідальність батьків за дітей", "Насильство в мережі Інтернет", "Проблеми налагодження сімейного мікроклімату з батьками" тощо. Багато з старшокласників стали волонтерами по впровадженню в життя ненасильницького спілкування.

Органи учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів організовують і проводять попереджувальну роботу щодо запобігання насильства над дітьми: єдині уроки права, цикли бесід та диспутів; тренінгові заняття - "Ми проти насильства", "Толерантне ставлення однолітків один до одного", "Злочин, який не розголошується", "Ні насильству", "Я і мої однолітки", "Поважай себе і оточуючих", "Я і мої батьки", "Дізнайся про свої права", "Молодь і закон"; виховні години: "В країні чемності і доброти", "Діти вулиці"; засідання клубів - "Усі ми різні, але маємо багато спільного", "Толерантність та демократія", "Від стереотипів до упередження"; круглі столи - "Злочин і кара", "Захисти себе від насильства"; тематична лінійка "Людські цінності"; ярмарок брошур "Скажи насильству — Ні!"; рейд "Урок-перерва".

Міністерство спільно із Всеукраїнською організацією України "Жіночий консорціум України " провели семінари-тренінги для фахівців інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань попередження насильства над дітьми.

63 фахівці інститутів післядипломної педагогічної освіти опанували навчальний курс на семінарах-тренінгах, які відбулися у червні-липні та у жовтні-листопаді 2012 року на базі Львівської, Запорізької та Полтавської областей за навчально – методичним посібником "Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі" (схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді, Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України від 22 травня 2012 року, протокол № 2).

Під час навчальних занять фахівці обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з усіх регіонів України навчилися планувати роботу щодо профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, оволоділи навичками створення безпечного середовища в навчальних закладах.

Дієвим засобом вирішення завдань щодо подолання злочинності є моніторинг стану підліткової злочинності серед неповнолітніх, аналіз отриманих даних і вчасне реагування на негативні явища у молодіжному середовищі.

Упродовж 2012 року неповнолітніми або за їх участю скоєно 14 238 злочинів (- 14,4%). Стосовно дітей учинено 9677 злочинів, у тому числі 2885 - тяжких та особливо тяжких злочинів. Від протиправних діянь потерпіло 10 590 дітей, у тому числі 2961 малолітня дитина (до 14 років).
Спостерігається позитивна динаміка зменшення кількості дітей, причетних до вчинення злочинів. Так, минулого року на 15,5% зменшилася кількість неповнолітніх, причетних до вчинення злочинів, у тому числі на 17% зменшилося число неповнолітніх, які вчинили злочини у стані сп'яніння, на 21,4% зменшилося число неповнолітніх, які вчинили злочини в групі.

Особливістю криміногенної ситуації в підлітковому середовищі є зміна її структури в бік зростання корисливих злочинів. Найпоширенішими злочинами залишаються крадіжки, тобто майнові злочини, які складають майже 66 % усіх злочинів, скоєних підлітками. Значною мірою на стан оперативної ситуації впливає незайнятість населення та трудова міграція.

На кінець 2012 року у підрозділах кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ України перебуває 14 тис. 213 дітей.

Із них:

  • 1 тис. жіночої статі;
  • 1 тис. 777 дітей віком до 11 років;
  • 1 тис. 557 дітей віком від 11 до 14 років;
  • 5 тис. 665 дітей віком від 14 до 16 років;
  • 6 тис. 814 дітей віком від 16 до 18 років.

Непокоїть той факт, що на обліку перебувають дівчата - 860 осіб .

Найбільша кількість дітей які перебувають на обліку це учні загальноосвітніх навчальних закладів - 7 тис. 915 осіб, 3 тис. 116 осіб становлять учні професійно-технічних навчальних закладів; 152- студенти, курсанти вищих навчальних закладів.

Залишається складним питання обліку дітей, які вживають наркотичні засоби та алкогольні напої.
У звітному періоді поставлено на облік 1 тис. 830 дітей , схильних до вживання алкогольних напоїв, із них з діагнозом "алкоголізм" -26 осіб.

Поставлено на облік 887 дітей, схильних до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з них з діагнозом "наркоманія" - 62 особи.

До адміністративної відповідальності притягнуто 2006 неповнолітніх за вчинення дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП), 7796 - за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і появу в громадських місцях у стані сп'яніння (ст. 178 КУпАП), 3998 - за доведення дорослими особами неповнолітніх до стану сп'яніння (ст. 180 КУпАП).

Основними причинами вчинення неповнолітніми протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний вплив на дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися від опіки з боку батьків, віра в безкарність, недостатній рівень самокритичного ставлення до власних вчинків, хибна оцінка складних життєвих ситуацій, вживання спиртних напоїв чи наркотичних речовин, безконтрольність з боку вихователів та недостатній рівень профілактичної роботи з неповнолітніми тощо.

Має місце порушення вимог Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" (куріння на територіях навчальних закладів).

Викликає занепокоєння щорічне зростання кількості злочинів, вчинених підлітками внаслідок запозичення інформації з мережі Інтернет чи під впливом негативного контенту (інформація про виготовлення та розповсюдження наркоречовин, способи крадіжки грошей, виготовлення вибухівки тощо).

Розв’язанню цих проблем має сприяти безумовне забезпечення безпечного доступу дітей і молоді до мережі, навчання їх основам безпеки в Інтернеті.

Окремої уваги потребує підвищення рівня просвітницької роботи з батьками щодо ризиків, які таїть в собі глобальна мережа, надання їм допомоги з питань захисту дітей від впливу шкідливої інформації.

Важлива роль у цьому процесі належить педагогічним працівникам, які мають володіти формами і методами просвітницької роботи з учнями та їх батьками щодо попередження ризиків негативного контенту. Така діяльність має базуватися на знаннях наслідків негативного впливу інформації на дітей і молодь, умінні донести до дітей важливість Інтернет-безпеки для забезпечення власного духовного та соціального благополуччя, психічної рівноваги.

Міністерство неодноразово інформувало педагогічну, учнівську та батьківську громадськість про безкоштовні фільтри та брандмауери. Зосереджуємо увагу ще раз і просимо довести її до педагогічної та батьківської громадськоськості іще раз:

Також вчителі інформатики навчають учнів безпечному користуванню Інтернетом і радять батькам, яким чином контролювати роботу дітей в Інтернеті вдома. Інформацію щодо безпеки дітей в Інтернеті можна отримати у посібниках, рекомендованих Міністерством, та на сайтах:

Упродовж минулого року виявлено майже 4 тис. сімей, які негативно впливають на виховання дітей та вчиняють насильство в сім'ї. У таких сім'ях проживає 6,9 тис. дітей. Винесено 2607 офіційних попереджень про неприпустимість учинення насильства в сім'ї та 175 захисних приписів після отримання офіційного попередження про неприпустимість учинення насильства в сім'ї.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є проведення належного сімейного виховання.

Так, Міністерством розроблено Концепцію сімейного виховання в системі освіти України "Щаслива родина" та схвалено на засідання вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 14.11.12 протокол № 9.

Також підготовлено Комплекс навчальних програм з сімейного виховання для 8-9 класів "Сімейні цінності" (9, 17, 35, 70 годин) та затверджено Науково-методичною комісією з проблем виховання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту ( протокол № 2 від22.05.12."

У минулому році стабілізувалась ситуація щодо випадків скоєння правопорушень молодіжними субкультурами.

Серед учнів і студентів навчальних закладів проводяться роз'яснювальні та попереджувально-профілактичні заходи "Молодіжні субкультури", "Субкультура та її групи" тощо, метою яких є недопущення вчинення правопорушень прихильниками радикально налаштованих молодіжних груп "Готи", "Емо", "Неформали".

Відповідно до наказу МОНмолодьспорту від 2.10.12 р. № 1065 Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти розпочато у 2012 році на період до 2016 року моніторингове дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах.

Моніторингове дослідження проводиться у 4 етапи з метою отримання об'єктивної інформації щодо ефективності реалізації Плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству" на період до 2015 року, затвердженого наказом МОНмолодьспорту від 30 грудня 2010 року № 1312, Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 року № 2140, завдань і заходів Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1849, виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2009 року № 457 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки" та стану превентивної освіти з питань формування здорового способу життя у дітей та учнівської молоді в навчальних закладах.

Одним із важливих завдань для зменшення рівня злочинності та інших протиправних дій серед школярів та учнівської молоді є налагодження та забезпечення зв’язку між службами і структурами, котрі здійснюють патронат і супровід дітей, особливо тих, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, віднесених до так званих "груп ризику". Важливе значення для вирішення цієї проблеми має належне забезпечення навчальних закладів педагогічними посадами практичних психологів та соціальних педагогів.

Зосереджуємо увагу, що пріоритетним в роботі навчальних закладів залишається упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, використання інтерактивних педагогічних технологій між усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо підвищення моральності та правової культури, організація учнівського самоврядування і перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату.

Пальчиковые игры
Пальчиковые игрыПальчиковые игры - уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Они стимулируют развитие речи, пространственного мышления, внимания, воображения, воспитывают быстроту реакции и эмоциональную выразительность.
Ребенок за компьютером. Хорошо или нет?

Ребенок за компьютеромНемало дискуссий можно услышать вокруг этой темы в вашей семье, особенно если это касается сына или дочери. В нашем с вами детстве похожей проблемы не было. Но вспомните ту далекую "докомпьютерную" эру: "Много не читай!", "Оставь книжку и пойди, погуляй!", "Не читай лежа!", "Сколько можно смотреть телевизор!". Сегодня, к сожалению, у наших детей увлечение книгами отошло на задний план.

Почему детская обувь это так важно?

Почему детская обувь это так важно?Дети намного более активны, более энергичны, чем взрослые. Не верите? А вы попробуйте догнать своего малыша и увидите, что это совсем нелегко. Дети бегают и прыгают, играют в мяч, катаются на роликах, легко покоряют возвышения и без усилий спускаются с них. Дети пытаются взять от жизни все, на полную скорость своих прытких ножек. А родители, в свою очередь, должны позаботиться, чтобы они имели соответствующую обувь.

О пользе пазлов и составных картинок
Паззлы и составные картинкиПазлы с каждым годом приобретают все большую популярность. И в этом нет ничего удивительного! Ведь эта игра развивает воображение, логическое мышление, мелкую мышечную моторику, внимание, целостность восприятия.
Шнуровки: зачем они нужны?
Игрушки-шнуровкиИгра-шнуровка поможет развить мелкую моторику, глазомер, усидчивость. Игра способствует улучшению координации движений, гибкости кисти и раскованности движений вообще, что является залогом отсутствия проблем с письмом в школе.
Как одеть ребенка зимой

Как одеть ребенка зимойЗнакомая картина: посреди комнаты ваш сын подпрыгивает от удовольствия ("На коньки, санки или лыжи!"), а вы растерянно рассматриваете содержание шкафа с детской одеждой ("Как лучше, теплее?"). Вас тревожит один важный вопрос: "Почему в прошлый раз, хотя так тепло был одет - три свитера, двое штанишек, курточка и меховая шапка, и все равно ребенок заболел простудой?"

Воспитание детей – непростая задача, не та, с которой можно запросто справиться. Вы отвечаете за заботу и формирование личности маленького ребенка, и то, как вы будете делать это, определит, каким будет ваш ребенок, когда вырастет. К сожалению родителей, дети не рождаются с инструкциями по использованию, которые бы подсказали родителям, что именно нужно делать и когда, чтобы ребенок вырос всесторонне развитым, ответственным человеком.

Помня о том, что все люди отличаются друг от друга, у каждого своя динамика в семье, существует ряд вещей, которые обычно могут по взаимному соглашению рассматриваться, как универсальные рекомендации по воспитанию детей, которые станут здравомыслящими людьми.

Без определенного порядка, давайте взглянем на несколько полезных советов, которые могут помочь любому родителю, вне зависимости от того, кем они могут являться.

- Вам нужно быть участвующим родителем. Зная о том, что происходит в школе и других сферах жизни вашего ребенка, вы сможете удостовериться в том, что они придерживаются правильного пути. Также важно суметь определить возможные проблемы, такие как: драки, проблемы в школе или злоупотребление наркотиками. Будучи вовлеченными в школьные занятия и установив хорошие отношения с преподавателями вашего ребенка, вы сможете показать ему, насколько вы заботитесь о нем.

- Не нужно зависеть от школы, чтобы научить ребенка всему, что ему нужно знать. Учителя не могут сделать все сами. Важно, чтобы вы помогали своему ребенку учиться, и то, что вы будете работать со своим ребенком дома, улучшит то, как он/она будет учиться в школе. Не забывайте каждый вечер проверять его уроки, а также дайте ребенку понять, каковы ваши ожидания.

- Не наказывайте ребенка в присутствии других людей. Если ваш ребенок плохо себя ведет, отведите его в сторону и объясните, что он сделал неправильно, и каким будет его наказание. Наказывая ребенка в присутствии других людей, вы только придете к ненужному смущению, которое может навредить самооценке вашего ребенка.

- Старайтесь не сдаваться или уступать, если вы уже сказали «нет». Сказав ребенку «нет», а потом отступив, когда он/она начинает раздражаться, вы только научите его, что раздражение – это способ получить то, что он хочет. Это только усилит плохое поведение, нежели научит хорошему.

- Признавайте правильное поведение вашего ребенка и его достижения. Хвалите ребенка за хорошо выполненную работу и тем самым поощряйте его хорошее поведение. Старайтесь концентрироваться на позитивном больше, чем на негативном.

- Не заставляйте ребенка заниматься факультативными занятиями. Если ребенок хочет принимать в них участие, поощряйте его в этом, но не заставляйте. Детям нужно участвовать в своего рода активностях, но они не будут этого делать, если вы будете их заставлять. Они должны получать удовольствие от участия в дополнительных занятиях, нежели бояться их.

- Иногда уделяйте время и себе. Очень просто переутомиться, если вы находитесь с ребенком в течение двадцати четырех часов в сутки семь дней в неделю. Пусть ваши родители или кто-нибудь еще иногда помогают вам, чтобы вы могли устроить себе перерыв. Вы заметите, что ваш уровень напряжения снизится, и что вы будете чувствовать себя намного лучше, когда вернетесь домой.

- Регулярно разговаривайте со своим ребенком о давлении со стороны сверстников, наркотиках, алкоголе, сексе и т.д. Позвольте вашему ребенку знать, что он может прийти к вам с любым разговором, что вы поможете ему справиться с любыми проблемами, с которыми он может столкнуться. Научите их опасности курения и другим подобным явлениям. Недостаточно сказать об этом один раз, так как дети взрослеют, они постоянно сталкиваются с давлением сверстников и попадают в сложные ситуации.

- Научите своих детей ценить деньги. Как можно раньше научите их тому, как работает экономическая система и что важно откладывать деньги на будущее. Научите их тому, что в жизни нельзя получить что-то просто так, и что нужно заработать на то, что тебе хочется.

- Научите своих детей ответственности, давая им различные задания по дому и заставляя их выполнять их. Удостоверьтесь, что вы даете им задания, соответствующие их возрасту, объясните, что они должны помогать вам, выполняя эти задания.

- Цените независимость. Хорошо чувствовать себя нужным, но ваши дети также должны научиться заботиться сами о себе.

Это далеко не все, что вам нужно знать, чтобы быть хорошими родителями, но это должно помочь вам обрести некоторые идеи, которых у вас, может быть, не возникало до этого. Существует множество сайтов для родителей, которые предлагают хорошие полезные советы, а также форумы, где вы можете пообщаться и получить советы от других родителей.

Кiлькiсть переглядiв: 85