У вересні- жовтні 2017 року психологічною службою школи буде проводитися діагностування рівня адаптації дітей до навчання в школі у 1-х класах:

Показники

рівень готовності дитини до навчання в школі:

- мотиваційної;

- інтелектуальної;

- довільної саморегуляції.


Показники, інструментарій, критерії оцінювання

Показник, що вимірюєтьсяІнструментарійКритерії оцінювання
Рівень мотиваційної готовностіАнкета за Т.Нежновою18 балів – недостовірний результат; 14-17 балів – високий ступінь сформованості мотиваційної готовності; 13-9 балів – середній ступінь сформованості мотиваційної готовності; менше 9 балів – низький ступінь сформованості мотиваційної готовності.
Рівень інтелектуальної та довільної саморегуляціїЗавдання 1 (рівень інтелектуального розвитку). Малювання фігури людини.1 бал – високий рівень; 2-3 бали – середній рівень; 4-5 балів – низький рівень.
Завдання 2 (уміння працювати за зразком та розвиток моторики рук). Наслідування писемних букв1 бал – високий рівень; 2-3 бали – середній рівень; 4-5 балів – низький рівень.
Завдання 3 (уміння працювати за зразком та орієнтація у просторі). Змалювання групи крапок.1 бал – високий рівень; 2-3 бали – середній рівень; 4-5 балів – низький рівень.
Разом за завдання 1-3.1-4 балів – високий рівень; 5-11 балів – середній рівень; 12-15 балів – низький рівень.

У досліджені взяли участь 67 учнів 1-х класів ( 1А, 1Б, 1В ). За результатами дослідження були отримані показники, відображені у двох таблицях.

Таблиця №1 Методика « Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації» Н.Г. Лусканової

Рівень мотивації та адаптації Кількість учнів з відповідною мотивацією та адаптацією % від загальної кількості учнів
Високий рівень шкільної адаптації 1А(3), 1-Б(4) , 1-В(7) 14 (21%)
Середній рівень шкільної адаптації 1А(4), 1-Б(4) , 1-В(4) 12 (18%)
Зовнішня мотивація 1А(9), 1-Б(10) , 1-В(11) 30 (45%)
Низький рівень шкільної адаптації 1А(0) , 1-Б( 3) , 1-В(2) 5 (7%)
Шкільна дезадаптація 1А(4), 1-Б(2 ) , 1-В(0) 6 (9%)

Таблиця №2 Методика «Що мені подобається в школі»

Тематика малюнків Кількість учнів з відповідною тематикою % від загальної кількості учнів
Невідповідність малюнка темі 1А(4) , 1-Б( 2) , 1-В(2 ) 8 (12%)
Навчальні ситуації 1А(4) , 1-Б(10 ) , 1-В(7) 21 (31%)
Ситуації ненавчального характеру із зовнішніми шкільними атрибутами 1А(6) , 1-Б(5 ) , 1-В(9 ) 20 (30%)
Ігрові ситуації в школі 1А( 6), 1-Б(6 ) , 1-В(6) 18 (27%)

Висновки:

Таким чином, ці дані свідчать, що 56 учнів ( 84% ) високий та середній рівні, тобто учні добре адаптуються до навчання в школі. Однак є 11 учнів ( 16% ), які мають низький рівень адаптованості. Саме ці учні складають “групу ризику” і потребують як індивідуальних, так і групових корекційно-розвиваючих занять.

Рекомендації вчителям щодо успішної адаптації учнів 1-х класів:

1. Урахування вікових і індивідуальних психологічних особливостей дітей.

2. Демонстрація вчителем віри в успіх дитини.

3. Зняття неуспішного оцінювання на перших етапах навчання.

4. Запобігання груповій критиці дитини або її робіт, а також порівнянь її помилок з постійними успіхами інших учнів.

5. Порівняння якості роботи дитини тільки з її попередніми роботами.

6. Вказуючи на помилки, намітити шлях до успіху.

7. Акцентування уваги на успіхах учня, перемогах.

8. Створення ситуацій успіху.

9. Надання емоційної підтримки учням словами, поглядом, дотиком.

10. Запобігання частому використанню в мові слів-заперечень.

11. Уроки організовувати лише на позитивних емоціях.

12. Недопустимі ситуації стресу на уроках.

13. Використовувати гру, наочність .

В роботі з учнями здійснювати індивідуальний підхід, підбирати та використовувати на уроках додаткові вправи, завдання, що сприяють психічному розвитку учнів. Приділяти особливу увагу організацій учбового процесу. Зробити нормою єдині дисциплінарні вимоги. Нові види учбової діяльності повинні супроводжуватись чіткими інструкціями. Основне завдання учителя-знати ускладнення в засвоєнні учбового матеріалу та своєчасно прийти на допомогу. Навчання повинен бути безконфліктним. Здійснювати індивідуальний підхід у роботі з учнями. Створити умови для зниження рівня тривожності та підвищення самооцінки.

2. Батькам: мати реалістичні уявлення про справи дитини у школі, про її успіхи та невдачі. Заохочувати до рішення завдань особистим прикладом. Підтримувати контроль та дисципліну – авторитетний стиль у вихованні. розвивати уяву, фантазію на матеріалі сюжетних ігор, прогулянок,екскурсій, перегляду телепередач,читання ілюстрованих книжок з обов*язковим обговоренням вражень з дитиною, щоб навчити її більшої спостережливості, поширювати кругозір. Постійно спілкуватися з дитиною – грати, читати, обговорювати прочитане, прогулюватися , відвідувати культурно-виховні місця.

Кiлькiсть переглядiв: 53