/Files/images/будова.jpg
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 року "Про затвердження Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності" для закладів повної загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

п. 80: 1) Заклад освіти або його структурний підрозділ для здійснення освітньої діяльності на певному рівні повинен бути забезпечений приміщеннями, спортивним майданчиком для проведення у достатній кількості занять з фізичної культури, їдальнею;

2) майно закладу освіти або його структурного підрозділу повинно бути закріплене за ним відповідно до вимог законодавства (право власності, оперативне управління, господарське відання, найм (оренда), позичка);

3) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати документи, які засвідчують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, що ліцензується;

4) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.

п.81. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати затверджену освітню програму;

2) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати на кожного учня по одному примірнику підручника з навчальних предметів освітньої програми або забезпечити постійний доступ до їх електронних версій.

п.82. До інформаційного забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти встановлюється вимога щодо наявності бібліотечного фонду закладу освіти або його структурного підрозділу, який повинен складатися з:

1) художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання навчальних (освітніх) програм з предметів української, зарубіжної літератури, літератури корінних народів та національних меншин відповідно до навчального плану;

2) довідкової літератури:

словників перекладних - по одному примірнику на п’ять учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом);

тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) - по п’ять примірників кожного виду словника.

Виконання п.80:

1) ХЗОШ № 91 забезпечена навчальними та підсобними приміщеннями, загальна площа яких складає 6691,2 м², сучасним спортивним майданчиком для проведення у достатній кількості занять з фізичної культури – площею1 га (капітально відбудований та реконструйований у 2019 році за бюджетні кошти Харківської міської ради) , їдальнею – площею 330,5 м² ;

2) Майно ХЗОШ № 91 закріплене за нею відповідно до вимог законодавства - оперативне управління ( договір з Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради про передачу майна в оперативне управління № 716 від 18.01.1996 року, додаткова угода від 28.01.2019 року);

3) У ХЗОШ № 91 в наявності документи, які засвідчують право користування майном для провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, що ліцензується ( договір з Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради про передачу майна в оперативне управління № 716 від 18.01.1996 року, додаткова угода від 28.01.2019 року);

4) У ХЗОШ № 91 забезпечена доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.

Виконання п.81.

До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) ХЗОШ № 91 має затверджену освітню программу, яка розміщена для ознайомлення на офіційному веб-сайті школи;

2) ХЗОШ № 91 має на кожного учня по одному примірнику підручника з навчальних предметів освітньої програми (21116 примірників) , у разі необхідності – має можливість забезпечити постійний доступ до їх електронних версій.

Виконання п.82.

До інформаційного забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти встановлюється вимога щодо наявності бібліотечного фонду закладу освіти , який повинен складатися з:

1) У ХЗОШ № 91 наявність одиниць художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання навчальних (освітніх) програм з предметів української, зарубіжної літератури, літератури корінних народів та національних меншин відповідно до навчального плану - 81940 примірників;

2) довідкової літератури - 110 одиниць.

Кiлькiсть переглядiв: 533