/Files/images/виховання6.jpg

У ХЗОШ № 91 працює система виховання, в основу якої покладена Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України від 25.06.2013 № 344), закони України «Про позашкільну освіту» № 1841-ІІІ, зі змінами від 06.06.2005, «Про загальну середню освіту", «Про охорону дитинства», «Про молодіжні та дитячі громадські організації» № 281-ХІV від 01.12.1998, Укази Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» № 1013/2005 від 04.07.2005, "Про стратегію національно-патріотичного виховання на 2020-2025", "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки", «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих та талановитих дітей та молоді» № 927/2070 від 30.09.2010, «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» № 258/2002 від 15.03.2002, постанови Кабінету Міністрів України «Про удосконалення роботи з талановитими дітьми» № 88 від 03.02.2010, «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки» № 1018-р від 30.09.2015, «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» № 1243 від 31.10.2011, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 743-р "Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки" та інші нормативно-правові документи. Педагогічний колектив продовжував вивчати документи:

· Державну цільову соціальну програму «Молодь України» на 2016-2020 роки»;

· Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

· Концепцію сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки;

· Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;

· Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» № 439 від 07.09.2000;

· Програму виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

ГОЛОВНА ВИХОВНА МЕТА ШКОЛИ:

v національно-патріотичне виховання учнівської молоді, всебічний розвиток учнів,

v формування національної громадської свідомості,

v успадкування духовних надбань українського народу,

v поваги до сучасного і минулого нашої держави й особистостей, які в різні роки долучалися до збагачення культурної та наукової скарбниці України,

v виховання життєтворчої особистості,

v формування здорового способу життя,

v формування фізичної досконалості,

v художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культури,

v виховання справжнього громадянина України.

Кiлькiсть переглядiв: 555