НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Нова українська школа - це ключова реформа Міністерства освіти і науки України. Головна мета - створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. НУШ - це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

/Files/photogallery/8/1_i.jpg

Мета НУШ - виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримуватись прав людини. Замість запам"ятовування фактів та визначень понять учні набуватимуть компетентностей. Це - динамічна комбінація знань, умінь, навичок,способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатися уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті. Список компетентностей, яких набуватимуть учні, вже закріплено Законом України "Про освіту". Він складався з урахуванням Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради Європи "Щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя" ( від 18.12.2006 року):

- вільне володіння рідною мовою;

- здатність спілкуватися рідною ( у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

-математична компетентність;

-компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

- інноваційність;

-екологічна компетентність;

-інформаційно-комунікаційна компетентність;

-навчання впродовж життя;

-громадянські та соціальні компетентності, пов"язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

- культурна компетентність;

- підприємливість.

Кiлькiсть переглядiв: 200