Правова основа з питання інклюзивної освіти

КОНВЕНЦІЯ про права дитини

Конвенція про права інвалідів

Загальна декларація прав людини

План дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі в 2006-2015 роках

Європейська соціальна хартія (переглянута) (ETS N 163)

Рада Європи; Хартія, Міжнародний документ від 03.05.1996 № ETS N 163

Закон України «Про освіту» (від 04.06.91 №1144-12 із змінами);

Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 № 651-XIV)

Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (від 06.07.2010 №2442-17)

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» (від 22.12.2011 № 4213-VI)

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року №1686 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації інваліді".

Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (від 30 вересня 2010 р. №926/2010);

Указ Президента України «Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» № 588/2011 від 19 травня 2011 р.;

План заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України №1482-р від 03.12.2009);

План дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки (Наказ Міністерства освіти і науки України №855 від 11.09.2009);

Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна» (Постанова Кабінету Міністрів України №784 від 29.07.2009 із змінами);

Концепція розвитку інклюзивної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №912 від 01.10.2010);

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України №872 від 15.08.2011);

Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-456 від 18.06.2012);

Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-384 від 18.05.2012) ;

Інструктивно-методичний лист «Організація психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-529 від 26.07.12);

«Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічнихконсультацій» (Наказ Міністерства освіти і науки України №680 від 04.06.2013)

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25 червня 2013 року №344/2013)

Наказ МОН «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року» (№ 1034 від 23.07.2013)

Постанова КМУ «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (№ 607 від 21 серпня 2013 р.)

«Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів

для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)» (Наказ МОН № 80 від 28.01.14 року)

НАКАЗ МОН «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» (№768 ВІД 14.06.2013)

НАКАЗ МОН «Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр» (№ 920 від 16.08.2012)

Кiлькiсть переглядiв: 144