/Files/images/норма.jpg

Інклюзивна освіта

Основні нормативні документи щодо організації інклюзивного навчання
Закони України

3.Ст. 3 Закону України «Про освіту». Право на освіту п. 2. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

П. 6 ст. 3 Закону України «Про освіту»: «Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти».

Ст. 19. Закону України «Про освіту»: «Освіта осіб з особливими освітніми потребами.
1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.
3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.
4. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.
5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.
6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

7. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.»

Ст. 20 Закону України «Про освіту»: «Інклюзивне навчання
 1. Закон України від 05.06.2014р. №1324-VII «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»
 2. Закон України від 23.05.2017р. № 2053-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»
 3. Закон України від 05.09. 2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» (ст. 19,20).
Постанови Кабінету Міністрів України
 1. Постанова КМУ від 15.08.2011р. №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі».
 2. Постанова КМУ від 18.07.2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963».
 3. Постанова КМУ від 08.07.2015 р. № 479 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»
 4. Постанова КМУ від 29.07.2015р. №531 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963».
 5. Постанова КМУ від 29.07.2015р. №530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад».
 6. Постанова КМУ від 14.02.2017 р. №88 “Про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”.
 7. Постанова КМУ від 12.07.2017р. №545 «Про затвердження Положенняпро інклюзивно-ресурсний центр».
 8. Постанова КМУ від 09.08.2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”.
 9. Постанова КМУ від 15.11.2017р. № 863 “Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”.
 10. Постанова КМУ від 14.02.2018 р. №72 “Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 25 серпня 2004р. №1096”.
 11. Постанова КМУ від 21.02.2018р. №88 “Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році”.
 12. Постанова КМУ від 22.08.2018р. №617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів».
 13. Постанова КМУ від 22.08.2018 р. № 615 «Про затвердження Порядку використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».
  1
  4. Постанова КМУ від 27.02.2019 № 129 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету" wym-1568630216688
Накази МОН України
 1. Наказ МОН України від 01.10.2010р. № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання».
 2. Наказ МОН України від 06.12.2010р. № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів».
 3. Наказ Держспоживстандарт від 28.07.2010р. № 327 (доповнено Класифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання).
 4. Наказ МОН та МОЗ України від 06.02.2015р. №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».
 5. Наказ МОН України від 20.05.2016р. № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055».
 6. Наказ МОН України від 26.09.2016 р. №1148 «Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами».
 7. Наказ МОН України від 04.04.2017 р. № 527 “Про видання навчальної літературидля дітей з особливими освітніми потребами у 2017 році”.
 8. Наказ МОН України від 01.02.2018 р. № 90 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205”.
 9. Наказ МОН України від 22.03.2018 р. №271 “Про затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних закладів освіти”.
 10. Наказ МОН України від 23.04.2018р. №414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 р. за №582/32034 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти».
 11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05. 2018 р. №447 «Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру».
 12. Наказ МОН України від 26.07.2018р. №814 "Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами".
 13. Наказ МОН України від 16.08. 2018 р. № 917 «Про внесення змін у додатки до наказу МОН України від 26.07. 2018р. №814».
 14. Наказ МОН України від 26.07.2018р. №816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями».
 15. Наказ МОН України від 25.06.2018р. №693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами».
 16. Наказ МОН України від 12.06.2018р. № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами».
 17. Наказ МОН України від 26.07.2018р. №815 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627".
 18. Наказ МОН України від 26.07.2018 р. №813 "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами".
 19. Наказ МОН України від 21.06.2018 р. №668 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами».
 20. Наказ МОН України від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти».
Листи МОН України
 1. Лист МОНмолодьспорту України від 18.05.2012р. №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
 2. Лист МОНмолодьспорту України від 02.01.13 №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».
 3. Лист МОНмолодьспорту України від 26.07.12 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».
 4. Лист МОНмолодьспорту України від 25.09.12 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя».
 5. Лист МОН України від 08.08.13р. №1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами».
 6. Лист МОН України від 12.10.15р. № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».
 7. Лист МОН України від 09.06.2016р. №1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів».
 8. Лист МОН України від 29.11.2017 р. № 1/9-639 «Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».
 9. Лист-роз’яснення МОН України від 05.02.2018р. №2.5.-281 “Роз’яснення щодо тривалості уроків в інклюзивних класах та функціональних обов’язків асистента учителя.
 10. Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 05.02.2018 №2.5-281 “Про надання роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах, функціональних обов’язків асистента вчителя”.
 11. Лист МОН України від 06.08.2018 №1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році» .

Міністерство освіти і науки України підготувало покрокову інструкцію для батьків (інших законних представників) дітей із ознаками особливих освітніх потреб, які не мають висновку ІРЦ і знаходяться на тимчасово окупованій території.

Якщо Ви знаходитеся на тимчасово окупованій території України, не маєте можливості виїхати та потребуєте висновку ІРЦ:

 1. Зареєструйтеся онлайн на порталіircenter.gov.uaта створіть кабінет користувача.
 2. Завантажте до кабінету скановані копії наявних документів (документи, що посвідчують особу заявників; свідоцтво про народження дитини; інші документи, що посвідчують особу, якій проводитиметься комплексна оцінка). У разі відсутності оригіналів зазначених документів можуть бути використані копії та витяги з сервісу «Дія».
 3. Залиште на порталі інформацію щодо доступного способу зв’язку (особистий номер телефону, електронну адресу тощо).
 4. Дочекайтеся, коли представник ІРЦ зв’яжеться з Вами.
 5. Подайте на вказану представником адресу наступні матеріали:
 • малюнки, які виконує дитина, її поробки;
 • зошити з рідної мови, математики, результати навчання, виховання та розвитку особи, зокрема й зошити з підготовки до школи;
 • документи щодо додаткових обстежень особи, а також документи від лікарів, документи, що посвідчують наявність інвалідності (за наявності);
 • попросіть вихователів чи вчителів написати для дитини неформальну характеристику.
 1. Заповніть анкету щодо ознак особливих освітніх потреб у дитини або надайте ІРЦ у зручному форматі відповіді на запитання щодо розвитку вашої дитини.
 2. Будьте готові виконати наступні дії та надати таку інформацію:
 • вага, зріст дитини, наявні за висновками лікарів обмеження зорової чи слухової функції;
 • чи миє дитина самостійно руки, ходить до туалету, здійснює інші дії з самообслуговування;
 • чи роздягається/одягається самостійно, чи може розстібнути/застібнути ґудзик тощо;
 • чи користується дитина ложкою, п’є з чашки;
 • розвиток дрібної моторики (дитина добре виконує або має труднощі зі складанням дрібних деталей тощо);
 • тонус м’язів (чи може затиснути м’ячик та якого розміру);
 • чи тримає дитина спину рівно, чи має проблеми під час ходьби, чи часто вдаряється;
 • попросіть дитину дати відповідь на запитання який? (яке? яка? які?) до слів «мама», «квітка», «іграшка», «день», «вікно», «чоботи», запишіть відповіді дитини;
 • як довго дитина спроможна зосереджувати увагу на поставленому завданні;
 • дайте завдання намалювати малюнок (розкладіть кольорові олівці, один простий олівець і гумку, лист паперу), розпитайте дитину, що зображено та чим зумовлений вибір кольорів. Зафіксуйте відповіді та опишіть процес виконання завдання (чи використовувала дитина гумку, чи просила інший лист паперу тощо).
 • чи часто дитина плаче та має поганий настрій (опишіть конкретні епізоди з життя);
 • чи любить дитина спілкуватися з іншими дітьми;
 • в які види ігор дитина любить гратися, чи грає самостійно.
 1. Звертайтеся до фахівців ІРЦ онлайн або запишіть відео з наступними діями дитини:
 • покажіть дитині декілька простих рухів (руки вгору/вниз/у сторони, оплески тощо) та попросіть виконати їх;
 • попросіть дитину повторити за вами вірш чи скоромовку;
 • поставте дитині такі запитання: «Яка твоя улюблена іграшка? Як ти її назвав? Розкажи про свою іграшку»;
 • поставте запитання: «Яка твоя улюблена казка? Хто тобі в казці найбільше подобається? Чому? Хто не подобається? Чому?»;
 • назвіть дитині десять тварин і попросіть її повторити тих, кого вона запам’ятала;
 • попросіть дитину назвати максимальну кількість рослин, що вона знає;
 • дізнайтеся в дитини, яка пора року буде після літа, а яка була перед;
 • запитайте, з ким вона дружить і чим подобається їй її подружка/друг;
 • або зніміть відео в такій послідовності: «Як дитина грається на вулиці та в кімнаті», «Як їсть», «Як одягає та знімає верхній одяг», «Як взаємодіє з дорослим під час сумісної гри чи виконання завдань», «Як піднімається/спускається сходами, бігає».
 1. Поспілкуйтеся з фахівцями ІРЦ і надайте їм інформацію з пунктів 7 і 8, якщо необхідно – виконайте інші дії, запропоновані фахівцями ІРЦ.
 2. Дочекайтеся повідомлення від ІРЦ про готовність висновку;
 3. Зайдіть до особистого кабінету на порталіircenter.gov.uaта збережіть висновок у зручному для Вас форматі.

Звертаємо увагу:

Протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду), виїзду на підконтрольну Україні територію або повернення тимчасово окупованої території, на якій ви проживаєте, під загальну юрисдикцію України та відновлення конституційного ладу України на цій території, Ви мусите пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини в найближчому ІРЦ.

Ви можете пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини в ІРЦ на підконтрольній Україні території за скороченою процедурою (один тиждень).

Ви можете звернутися до будь-якого закладу освіти на підконтрольній території України аби організувати для дитини навчання. Також ви можете звернутися до спеціальних закладів освіти та отримати корекційно-розвиткові, психолого-педагогічні послуги (бути учнем закладу не є обов’язковим для дитини).

Кiлькiсть переглядiв: 986