/Files/images/Вариант2.jpg
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

В 2022/2023 навчальному році педагогічний колектив школи працюватиме над реалізацією положень Конституції України, виконанням законів України ”Про освіту ”,„Про повну загальну середню освіту ”, „Про охорону дитинства ”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ”, "Про відпустки ”, „Про дорожній рух ”. Основна увага приділяється формуванню навичок здорового та безпечного життя школярів.

Виховна робота у 2022/2023 навчальному році присвячена святкуванню 30-річниці Незалежності України, направлена на патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як загальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх та прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії,свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін ( Указ Президента України від 13.05.2019 року № 286/2019 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання", нова редакція Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України , затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 1038 від 29.07.2019 року). Основні завдання виховної діяльності школи визначені Законами України "Про правовий статус та вшанування пам"яті борців за незалежність України у ХХ столітті", "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", тематичними Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

У 2022/2023 навчальному році педагогічний колектив працюватиме

над проблемою: “Формування життєвих компетентностей учнів у вимірі освітніх інновацій сучасної школи".

/Files/photogallery/9/P2260020_ site.jpg

/Files/photogallery/1882/IMG_0832.JPG

В 2022/2023 навчальному році педагогічний колектив вирішуватиме такі задачі:

формування екологічної культури особистості, виховання у кожного школяра позитивного ставлення до навколишнього світу ;

формування емоційно-естетичного, духовного світу людини, де переважає почуття співпереживання до всього живого.

розвиток розуміння залежностей здоров’я окремої людини, всього людства від стану навколишнього середовища та розвинута потреба здорового способу життя, яка є одним з найважливіших критеріїв ефективності екологічної освіти і виховання. формування здорового способу життя.

формування у школярів вміння та навички мислити і діяти по новому, з почуттям екологічної відповідальності. А це можливо лише за умови переорієнтації кожного вихованця на самопізнання і саморозвиток, самореалізацію й самостійність.

вивчення природи рідного краю - "Любов до Батьківщини починається із захоплення красою того, що бачить перед собою дитина, чим вона милується, в що вкладе частку своєї душі". (В.О. Сухомлинський).

систематичне та безперервне оволодіння учнями знань про природу.

участь у різноманітних екологічних шкільних, міських, обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних акціях і конкурсах.

Головні завдання школи та педагогічного колективу, які він вирішуватиме у 2022/ 2023 навчальному році :

1. Забезпечити цілеспрямоване екологічне навчання педагогічних кадрів шляхом:

- організації роботи семінарів-практикумів для вчителів;

- організації самоосвітньої роботи вчителів школи та посилення громадського та адміністративного контролю за її результативністю;

- розширення зв’язку школи з вченими, педагогами і психологами;

- створення творчих груп вчителів, працюючих над вирішенням певних задач з екологічного навчання.

2. Забезпечити вдосконалення системи внутрішньошкільного контролю за рахунок:

- більшої активності громадських організацій;

- більшої гласності результатів внутрішньошкільного контролю;

- його всебічності, зокрема, більш цілеcпрямованого та систематичного контролю за позакласною роботою з предмета, виконавчою, трудовою дисципліною в колективі.

3. Вдосконалювати надалі гурткову роботу з учнями на основі:

- забезпечення єдності гурткової роботи з учнями в школі, спортивній школі, ЦДТ та інших позашкільних установах;

- посилення суспільно значущого прикладного характеру та практичної направленості занять гуртків, клубів;

- організації гуртків з екологічною направленістю.

4. Забезпечити участь батьків в освітньому процесі школи з виховання учнів: продовжити знайомство учнів з професіями батьків.

/Files/images/напрями.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1099